top of page

Результати моніторингу якості освіти

Формувальне оцінювання є однією з умов ефективної реалізації реформи НУШ та важливою ланкою  сучасного освітнього простору.

Зміна підходів до оцінювання дитини важлива та необхідна.

Але не слід забувати , що ефективність реалізації саме нових Методичних рекомендацій  залежить від  розуміння суті цього оцінювання   всіма учасниками освітнього процесу , від партнерських стосунків учителів та батьків

bottom of page