Фінансова звітність

        Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

2021 рік

Фінансові звіти
Звіт про фінансовий результат за 1 квартал 2021
Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги (4_1м) 0611021
Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джералами власних надходжень (4_2м) 0611021
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0613242
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0611181
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0611031
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0611021
Звіт про надходження та використання інших надходжень СФ(4_3м) 0611021
Додаток_16
Форма 7 (0613242)
Форма 7 (0611181)
Форма 7 (0611031)
Форма 7 (0611021)СФ
Форма 7 (0611021)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0611021) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0611031) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0611181) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0613242) за І півріччя 21

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (4.2) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги (4.1) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання надходжень СФ (4.3) за І півріччя 21
Звіт про фінансові результати за І півріччя 21
Форма 7 (0611021) 01.07.21.
Форма 7 (0611021) СФ 01.07.21
Форма 7 (0611031) 01.07.21.
Форма 7 (0611181) 01.07.21.
Форма 7 (06113242) 01.07.21

2020 рік

Фінансові звіти
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2м(0611020)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2м(0613242)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги 4_1м
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джералами власних надходжень 4_2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 4_3м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спец(7м) (0611020)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(7м) (0611020)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(7м) (0613242)
Звіт про фінансові результати
Звіт про надходження та використання інших надходжень СФ 4_3 (0611020)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (0611020)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (0613242)
Звіт про надходження та використання,отриманих за іншими джералами власних надходжень 4_2 (0611020)
Звіт про надходження та використання,отриманих як плата за послуги 4_1 (0611020)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(2м_0613242)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(2м_0611020)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги (4-1м)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (4-2м)
Звіт про надходження і використання коштів інших надходжень СФ (4-3м)
ЗВІТ форма№2м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№2м_0613242 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№4 1м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№4 2м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№4 3м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ про фін_результати _(2дс) на 01.01.2021
ЗВІТ про рух грош_коштів (3дс) на 01.01.2021
ЗВІТпро власний капітал (4дс)на 01.01.2021
Примітки до річної фін_звітності (5дс) на 01.01.2021

2019 рік

Кошторис
Фінансові звіти
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7 м)  на 01 січня 2020 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7 м) на 01 січня 2020  року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7 м) на 01 січня 2020  року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7м) 0611020 на 01. 07.19
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7м) 0613140 на 01. 07.19
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7м) 0613242 на 01. 07.19
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2019 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2019 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2019 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами СФ(ф7м) 0611020 на 01. 07.19
Звіт про надходження і  використання інших надходжень спеціального фонду  (форма N 4-3м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження і  використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень  (форма N 4-2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду  (форма N 4-3 м) за 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманихза іншими джерелами власних надходжень  (форма N 4-2м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження і використанняінших надходжень спеціального фонду  (форма N 4-3м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів , отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м) за 2019 рік.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м) за 2019 рік.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м) за 2019 рік
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження та викоритсання інших надходжень спеціальног фонду (ф4.3м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів (ф2м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів (ф2м) 0613140 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів (ф2м) 0613242 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів,отриманих за іншими джералами власних надходжень (ф4.2м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів,отриманих як плата за послуги (ф4.1м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік
Звіт про фінансовий результат за І півр.2019
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2019 рік
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік