top of page

Фінансова звітність

        Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

2022 рік

Фінансові звіти

Довідка про прич.виник.проср.заб на 01.04.22
Звіт про надходжен. _2м(0611181) за І квартал 2022
Звіт про заборгов. _7м(0617691)СФ на 01.04.22
Звіт про заборгов. _7м(0613242)на 01.04.22
Звіт про надходж. _4-1м(0611021) за І квартал 2022
Звіт про заборгов. _7м(0611182)на 01.04.22
Звіт про надходж. _4-3м(0617691)  за І квартал 2022
Звіт про надходжен. _2м(0611021) за І квартал 2022
Звіт про заборгов. _7м(0611031)на 01.04.22
Звіт про фін.результати  за І квартал 2022
Звіт про надходж. _4-3м(0611021) за І квартал 2022
Звіт про заборгов. _7м(0611021) ЗФ на 01.04.22

Звіт про надходжен. _2м(0613242) за І квартал 2022
Звіт про надходжен. _2м(0611031) за І квартал 2022
Звіт про надходжен. _2м(0611182) за І квартал 2022
Звіт про заборгов. _7м(0611181)на 01.04.22
Звіт про заборгов. _7м(0611021)СФ на 01.04.22
Звіт про надходж. _4-2м(0611021) за І квартал 2022

Довідка про прич.виник.кред.забор. ЗФ_0611021_01.07.22
Довідка про прич.виник.кред.забор. ЗФ_0611181_01.07.22
Звіт про фінансові результати за І півріччя 2022
Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (ф  2м_0611182)_01.07.22
Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (ф  2м_0611181)_01.07.22

форма 7 м_0611181_01.07.22
Звіт про надх. і вик. коштів інших  надх. СФ (ф 4-3м_0611021)_01.07.22
форма 7 м_0611021 ЗФ_01.07.22
Звіт про надх. і вик. коштів отриманих за іншими джерелами ( 4-2м_0611021)_01.07.22
Звіт про надх. і вик. коштів отриманих як плата за послуги (ф  4-1м_0611021)_01.07.22
форма 7 м_0611182_01.07.22
Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (ф 2м_0613242)_01.07.22
Звіт про надх. і вик. коштів інших  надх. СФ (ф 4-3м_0617691)_01.07.22
Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (ф 2м_0611031)_01.07.22
Звіт про надходження і використання коштів ЗФ (ф 2м_0611021)_01.07.22
форма 7 м_0617691 СФ_01.07.22
форма 7 м_0611021 СФ_01.07.22

форма 7 м_0611031_01.07.22
форма 7 м_0613242_01.07.22

Звіт про надходження та використання коштів ін. джер. 01.10.22 (0611021)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ 01.10.22 (0611181)
Звіт про надходження та використання коштів інш. надх. СФ 01. 10.22 (0617691)
Звіт про надходження та використання коштів 01. 10.22 (0611021)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ 01.10.22 (0611021)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ 01.10.22 (0611031)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ 01.10.22 (0613242)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ 01.10.22 (0611182)
Звіт про заборгованість 7м01.10 .22 (0611031)
Звіт про заборгованість 7м 01.1 0.22 (0611182)
Звіт про заборгованість 7м 01.1 0.22 (0611181)
Звіт про заборгованість 7м 01.1 0.22 (0617691)
Звіт про заборгованість 01.10. 22 (0611021) СФ
Звіт про заборгованість 01.10. 22 (0611021) ЗФ
Звіт про заборгованість 7м 01.1 0.22 (0613242)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ 01.10.22 (0611021)
Звіт про фін_результат

форма 2_м (0611031) 01.01.23
форма 2_дс 01.01.23

форма 2_м (0611021) 01.01.23
форма 2_м (0611061) 01.01.23
форма 2_м (0611181) 01.01.23
форма 2_м (0611182) 01.01.23
форма 2_м (0613242) 01.01.23
форма 3_дс 01.01.23
форма 4_1м (0611021) 01.01.23
форма 4_2м (0611021) 01.01.23
форма 4_3м (0611021) 01.01.23
форма 4_3м (0617691) 01.01.23
форма 4_дс 01.01.23
форма 5_дс 01.01.23
форма 7м (0611021) 01.01.23
форма 7м (0611021) СФ 01.01.23
форма 7м (0611031) 01.01.23
форма 7м (0611061) 01.01.23
форма 7м (0611181) 01.01.23
форма 7м (0611182) 01.01.23
форма 7м (0613242) 01.01.23
форма 7м (0617691) 01.01.23

 

2021 рік

Фінансові звіти
Звіт про фінансовий результат за 1 квартал 2021
Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги (4_1м) 0611021
Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джералами власних надходжень (4_2м) 0611021
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0613242
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0611181
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0611031
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (2м) 0611021
Звіт про надходження та використання інших надходжень СФ(4_3м) 0611021
Додаток_16
Форма 7 (0613242)
Форма 7 (0611181)
Форма 7 (0611031)
Форма 7 (0611021)СФ
Форма 7 (0611021)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0611021) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0611031) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0611181) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(0613242) за І півріччя 21

Звіт про надходження та використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (4.2) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги (4.1) за І півріччя 21
Звіт про надходження та використання надходжень СФ (4.3) за І півріччя 21
Звіт про фінансові результати за І півріччя 21
Форма 7 (0611021) 01.07.21.
Форма 7 (0611021) СФ 01.07.21
Форма 7 (0611031) 01.07.21.
Форма 7 (0611181) 01.07.21.
Форма 7 (06113242) 01.07.21
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (7м) 0611021 на 01.10.2021р
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (7м) 0611021 СФ на 01.10.2021р

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (7м) 0611031 на 01.10.2021р
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (7м) 0611181 на 01.10.2021р
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (7м) 0611182 на 01.10.2021р
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (7м) 06113242 на 01.10.2021р
Звіт про надходження та використання інших надходжень СФ(4.3м) за 9 місяців 2021р
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ за 9 місяців 2021р (2м) 0611031
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ за 9 місяців 2021р (2м) 0611181
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ за 9 місяців 2021р (2м) 0611182
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ за 9 місяців 2021р (2м) 0613242
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ за 9 місяців 2021р (2м)0611021
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (4.2м) за 9 місяців 2021р
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (4.1м) за 9 місяців 2021р
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021р

Примітки до річн.фін.звітн 2021р
звіт_форма 7м(06111182)за 2021р
звіт_форма 7м(06111181)за 2021р
звіт_форма 7м(06111031)за 2021р
звіт_форма 7м(06111021)за 2021р0001
звіт_форма 7м(06111021)за 2021р
звіт_форма 7м(0613242)за 2021р
звіт_форма 4_3м(06111021)за 2021р
звіт_форма 4_2м(06111021)за 2021р
звіт_форма 4_1м(06111021)за 2021р
звіт_форма 2м(06111182)за 2021р
звіт_форма 2м(0613242)за 2021р
звіт_форма 2м(0611181)за 2021р
звіт_форма 2м(0611031)за 2021р

звіт_форма 2м(0611021)за 2021р
Звіт про рух грош.коштів 2021р
Звіт про власний капітал 2021р
Звіт про фін.результат 2021р

2020 рік

Фінансові звіти
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2м(0611020)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2м(0613242)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги 4_1м
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джералами власних надходжень 4_2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 4_3м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спец(7м) (0611020)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(7м) (0611020)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(7м) (0613242)
Звіт про фінансові результати
Звіт про надходження та використання інших надходжень СФ 4_3 (0611020)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (0611020)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ (0613242)
Звіт про надходження та використання,отриманих за іншими джералами власних надходжень 4_2 (0611020)
Звіт про надходження та використання,отриманих як плата за послуги 4_1 (0611020)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(2м_0613242)
Звіт про надходження та використання коштів ЗФ(2м_0611020)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги (4-1м)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (4-2м)
Звіт про надходження і використання коштів інших надходжень СФ (4-3м)
ЗВІТ форма№2м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№2м_0613242 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№4 1м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№4 2м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ форма№4 3м_0611020 на 01.01.2021
ЗВІТ про фін_результати _(2дс) на 01.01.2021
ЗВІТ про рух грош_коштів (3дс) на 01.01.2021
ЗВІТпро власний капітал (4дс)на 01.01.2021
Примітки до річної фін_звітності (5дс) на 01.01.2021

2019 рік

Кошторис
Фінансові звіти
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7 м)  на 01 січня 2020 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7 м) на 01 січня 2020  року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами  (форма N 7 м) на 01 січня 2020  року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7м) 0611020 на 01. 07.19
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7м) 0613140 на 01. 07.19
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7м) 0613242 на 01. 07.19
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2019 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2019 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 жовтня 2019 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами СФ(ф7м) 0611020 на 01. 07.19
Звіт про надходження і  використання інших надходжень спеціального фонду  (форма N 4-3м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження і  використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень  (форма N 4-2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду  (форма N 4-3 м) за 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2019 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманихза іншими джерелами власних надходжень  (форма N 4-2м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження і використанняінших надходжень спеціального фонду  (форма N 4-3м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів , отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м) за 2019 рік.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м) за 2019 рік.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м) за 2019 рік
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за I квартал 2019 року
Звіт про надходження та викоритсання інших надходжень спеціальног фонду (ф4.3м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів (ф2м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів (ф2м) 0613140 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів (ф2м) 0613242 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів,отриманих за іншими джералами власних надходжень (ф4.2м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про надходження та викоритсання коштів,отриманих як плата за послуги (ф4.1м) 0611020 за І півр.2019
Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік
Звіт про фінансовий результат за І півр.2019
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2019 рік
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2019 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік
bottom of page