top of page

Практичний психолог

  Увага! Надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу  ліцею здійснюється за запитом з 9.00 до 17.00. кожного дня.

Контакти щодо психологічної підтримки під час війни

    Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Розташування, графік роботи, контакти

Розташування: 

Ліве крило ліцею, 4 поверх, кабінет №40

Графік роботи

практичного психолога Вишинської Тетяни Іванівни

моб. (068) 534 70 92, email vishinska.tana25@gmail.com

 

                         

Понеділок

8.00 - 17.00

Обідня перерва

12.00 - 13.00

Вівторок

8.00 - 17.00

Обідня перерва

12.00 - 13.00

Середа

8.00 - 17.00

Обідня перерва

12.00 - 13.00

Четвер

8.00 - 17.00

Обідня перерва

12.00 - 13.00

П'ятниця

8.00 - 17.00

Обідня перерва

12.00 - 13.00

Функції практичного психолога

Практичний психолог закладу та/або установи освіти здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;

 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

Практичний психолог закладу та/або установи освіти бере участь в:

 • освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

 • розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

Практичний психолог закладу та/або установи освіти сприяє:

 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;

 • формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;

 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

 • формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

Нормативна база

bottom of page